پویش ایران من

توسعه آموزشی، سنگ بنای توسعه اقتصادی و عمومی کشور

بیانیه و اهداف پویش ایران من

ایران من ادای دین ما در جهت برآوردن وظیفه اخلاقی و مسئولیت اجتماعی به کودکان مناطقی است که به واسطه زندگی در نقاط دور از مرکز، دور افتاده نامیده، به حاشیه رانده شده اند و مورد بی مهری و محرومیت قرار گرفتند.

تا یاد بگیریند و بگیریم که همه خاک این وطن با ارزش است و آنچه این خاک را بارور می کند اراده، دانش و کوشش جمعی است.


باور ما این است که جایی به نام محروم وجود ندارد و
وقت آن است که این واژه با خلق فرصت های برابر از این خاک رخت برکند.

  • - مشارکت و بهره گیری از کمک های فعالین بخش خصوصی در جهت توسعه‌ی فضاهای آموزشی و مدارس
  • - کمک به بازسازی، نوسازی، تجهیز و نگهداری مدارس
  • - پرورش فکری، توسعه فرهنگی و آموزشی کودکان و نوجوانان ایران من
  • - کمک به ایجاد و تجهیز فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی اعم از کتابخانه، فرهنگسرا
  • - ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی
  • - ایجاد زمینه و شرایط لازم برای کشف استعدادها، خلاقیت ها و ابتکار