شروع طرح پایلوت ساخت مدرسه نو کپر

به همت ایران من و همراهی گروه حامی طرح پایلوت ساخت مدرسه نو کپر در گشت سراوان، استان سیستان و بلوچستان آغاز شد.

پویش ایران من به منظور توسعه فضای آموزشی سیستان و بلوچستان و با نگاه به حفظ فرهنگ و معماری بومی منطقه با همراهی موسسه حامی در بهمن سال ۹۶ اقدام به ساخت یک مدرسه کپری در گشت سراوان نموده است. این طرح در صورت موفقیت، سرآغاز کمپین سراسری نو کپر در مناطق کپر نشین ایران خواهد بود.

دیدگاه ها بسته شده است