اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

۸۰۰ میلیون نفر در سطح جهان کمتر از ۱۰ درصد درآمدشان را صرف خدمات پزشکی می‌کنند

۸۰۰ میلیون نفر در سطح جهان کمتر از ۱۰ درصد درآمدشان را صرف خدمات پزشکی می‌کنند. بنابراین … خانواده‌های زیادی باید بین سلامتی و نیازهای دیگری […]
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

آموزش برای همه

آموزش برابر برای همه چگونه همه بازیگران عرصه آموزش را برای تحقق این هدف بسیج کنیم؟
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

برای حفظ زمین چه کنیم؟

برای حفظ زمین چه کنیم؟  روز زمین پاک گرامی باد.  12 راه آسان برای حفاظت از زمین
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

روز جهانی کتاب

کودکانی که در خانه‌ای با بیش از ۵۰۰ جلد کتاب زندگی می‌کنند، از نظر مهارت‌های خواندن دو سال جلوتر از باقی کودکان هستند.
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

مردم جهان حرفه معلمی را چطور ارزیابی می‌کنند؟

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

معیارهای مدرسه شاد چیست؟

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

معلم به عنوان تسهیلگر

معلم به عنوان تسهیلگر معلم در نقش تسهیلگر می‌کوشد وضعیتی فراهم آورد که دانش‌آموزان بتوانند با فرصت‌های یادگیری درگیر شوند و ادراک و مهارت‌های خود را […]
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

خسارت مالی ناشی از آلودگی هوا چقدر است؟

خسارت مالی ناشی از آلودگی هوا چقدر است؟  هوای کودکان را بیشتر داشته باشیم.
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

چطور امتحانات پیش رو را به زانو درآوریم؟