می 14, 2018

افتتاح مدرسه ایران من ۴۷

افتتاح مدرسه ایران من ۴۷ در روستای شوشگیم شهرستان سرباز، استان سیستان وبلوچستان  به همت همراهان و حامیان پویش ایران من  با هم ببینیم…
می 14, 2018

پیله محرومیت در سیستان و بلوچستان در حال شکستن است

پیله محرومیت در سیستان و بلوچستان در حال شکستن است.  افتتاح ۶ مدرسه ابتدایی در سیستان و بلوچستان به همت پویش «ایران من» مدرسه ابتدایی پویش […]
می 15, 2018

افتتاح مدرسه ۶ کلاسه “ایران من ۲۸”

?افتتاح مدرسه ۶ کلاسه “ایران من ۲۸”   روستای حسین آباد کالپوش میامی استان سمنان -به همت همراهان پویش ایران من ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶
می 15, 2018

افتتاح مدرسه سه کلاسه “ایران من ۷۹”

افتتاح مدرسه سه کلاسه “ایران من ۷۹”، در استان سمنان، بیارجمند، روستای احمدآباد ۲۲ آذر ۱۳۹۶