اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

افتتاح مدرسه ایران من ۴۷

افتتاح مدرسه ایران من ۴۷ در روستای شوشگیم شهرستان سرباز، استان سیستان وبلوچستان  به همت همراهان و حامیان پویش ایران من  با هم ببینیم…
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

پیله محرومیت در سیستان و بلوچستان در حال شکستن است

پیله محرومیت در سیستان و بلوچستان در حال شکستن است.  افتتاح ۶ مدرسه ابتدایی در سیستان و بلوچستان به همت پویش «ایران من» مدرسه ابتدایی پویش […]
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

افتتاح مدرسه ۶ کلاسه “ایران من ۲۸”

?افتتاح مدرسه ۶ کلاسه “ایران من ۲۸”   روستای حسین آباد کالپوش میامی استان سمنان -به همت همراهان پویش ایران من ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

افتتاح مدرسه سه کلاسه “ایران من ۷۹”

افتتاح مدرسه سه کلاسه “ایران من ۷۹”، در استان سمنان، بیارجمند، روستای احمدآباد ۲۲ آذر ۱۳۹۶