می 12, 2018

۲ برابر شدن چاقی در بین کودکان ایرانی

۲ برابر شدن چاقی در بین کودکان ایرانی  رییسی معاون وزیر بهداشت: در یک روند ۱۰ ساله چاقی در بین کودکان ایرانی ۲ برابر شده است. […]