اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

نخستین گام فعالیت پویش ایران من

نخستین گام فعالیت پویش ایران من، احداث ۱۰۰مدرسه ابتدایی در نقاط کمتر برخوردار و مرزی کشور است. گزارش پیشرفت ساخت مدارس ایران من را با هم […]
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

نگاهی به مهم‌ترین فعالیت‌های سال ۱۳۹۶ پویش ایران من

نگاهی به مهم‌ترین فعالیت‌های سال ۱۳۹۶ پویش ایران من
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

با پویش ایران من از نو میسازیم

برای بازسازی مدارس زلزله زده کرمانشاه همراه ” پویش ایران من ” باشید.  ازنومیسازیم ۸۱۵-۸۱۹-۲۸۲۸۲۰۰۰-۳ بانك سامان شعبه ايران زمين / موسسه مهر گیتی شماره کارت: […]