می 19, 2018

آیا هنر در کاهش ترک تحصیل دانش آموزان موثر است؟

جولای 30, 2018

تاثیر آموزش فنی و حرفه ای بر کاهش آمار ترک تحصیل

آیا می‌دانستید آموزش #فنی‌وحرفه‌ای در مدارس بر کاهش آمار ترک تحصیل دانش‌آموزان موثر است؟ #اینفوگرافی