آگوست 25, 2018

اعلامیه جهانی حقوق بشر

همه افراد حق #تحصیل دارند.  اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. دسترسی همگان به تحصیل یکی […]