اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۷

زنان و نقش آنها در جهان علم

۱۱ فوریه؛ روز جهانی جایگاه «زنان و دختران در جهان علم» گرامی باد. #اینفوگرافی
شهریور ۲۶, ۱۳۹۷

جمعیت بی سواد جهان

تقریبا ۸۰۰ میلیون نفر از مردم جهان هنوز #بی‌سوادند. #اینفوگرافی