می 14, 2018

آیین گشایش مدرسه ایران من ۶۳

آیین گشایش مدرسه ایران من ۶۳  روستای یوبه سعدی، شادگان، استان خوزستان امید به فردای بهتر کودکان سرزمینمان اردیبهشت ۹۷
می 14, 2018

آیین گشایش مدرسه ایران من ۶۴ و ۶۵

آیین گشایش مدرسه ایران من ۶۴ و ۶۵ روستاهای صندلی کنعان و حاجی چراغی، رامهرمز، استان خوزستان اردیبهشت ۹۷ امید به فردای بهتر کودکان سرزمینمان
می 14, 2018

آیین گشایش مدرسه ایران من ۸۰

آیین گشایش مدرسه ایران من ۸۰ روستای آبراک ایذه استان خوزستان امید به فردای بهتر کودکان سرزمینمان