اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

آیین گشایش مدرسه ایران من ۶۳

آیین گشایش مدرسه ایران من ۶۳  روستای یوبه سعدی، شادگان، استان خوزستان امید به فردای بهتر کودکان سرزمینمان اردیبهشت ۹۷
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

آیین گشایش مدرسه ایران من ۶۴ و ۶۵

آیین گشایش مدرسه ایران من ۶۴ و ۶۵ روستاهای صندلی کنعان و حاجی چراغی، رامهرمز، استان خوزستان اردیبهشت ۹۷ امید به فردای بهتر کودکان سرزمینمان
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

آیین گشایش مدرسه ایران من ۸۰

آیین گشایش مدرسه ایران من ۸۰ روستای آبراک ایذه استان خوزستان امید به فردای بهتر کودکان سرزمینمان