می 14, 2018

سال ۱۳۹۶ سالی پربار برای ایران من

سال ۱۳۹۶  سال پرباری برای ایران من بود.  سالی که دوستان داوطلب زیادی به ایران من پیوستند و کمپین های جذاب و موفقیت آمیزی را برای […]
می 15, 2018

تاثیر فعالیت‌های داوطلبانه بر سلامت افراد چیست؟

روز جهانی داوطلب گرامی باد. ❓تاثیر فعالیت‌های داوطلبانه بر سلامت افراد چیست؟?? ??۸۰ درصد افرادی که فعالیت داوطلبانه داشته‌اند، می‌گویند کنترل آن‌ها بر سلامتی‌شان افزایش پیدا […]