اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

روز جهانی زن

۸ مارس، روز جهانی زن گرامی باد.  شعار امسال روز جهانی زن، بر توانمندی‌های اقتصادی زنان روستا تاکید دارد
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

روز جهانی زن

شعار امسال سازمان ملل برای روز جهانی زن به امید جهانی دور از خشونت‌ها و تبعیض‌های جنسیتی.