اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

روز جهانی زن

شعار امسال سازمان ملل برای روز جهانی زن به امید جهانی دور از خشونت‌ها و تبعیض‌های جنسیتی.
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۷

روز جهانی زن

۸ مارس، روز جهانی زن گرامی باد.  شعار امسال روز جهانی زن، بر توانمندی‌های اقتصادی زنان روستا تاکید دارد