می 14, 2018

۶۰ درصد مدیران مدارس «زن» هستند.

 60 درصد مدیران مدارس «زن» هستند.  وزیر آموزش و پرورش با اعلام این مطلب افزود:  نزدیک به ۴۹ درصد دانش آموزان ما دختران هستند و سهم […]