می 14, 2018

سلیما بگوم ، نامزد دریافت جایزه بهترین معلم جهان

نامزد دریافت جایزه بهترین معلم جهان در سال ۲۰۱۷ کیست؟  معلمی که اسرارآمیزترین بخش کارش، توانمندسازی دانش‌آموزان برای ایجاد تغییرات در شخصیت، محیط مدرسه و جامعه […]
می 15, 2018

قابل توجه معلمهایی که می خواهند متفاوت عمل کنند

قابل توجه معلمهایی که می خواهند متفاوت عمل کنند  مقاله” معلم در نقش تسهیلگر”  نوشته جنیفر تایلی، ترجمه تیم مدرسه افروز را اینجا بخوانید .