می 12, 2018

داستان‌خوانی جایگزین پیک‌های نوروزی

معاون ابتدایی آموزش و پرورش: داستان خوانی و داستان گویی امسال؛ با شعار «۷.۵ میلیون دانش آموز= ۷.۵ میلیون کتاب» جایگزین پیک‌های نوروزی دوره ابتدایی می‌شود.