نرخ رشد باسوادی در ایران ۳ برابر میانگین جهانی است.

نرخ رشد باسوادی در ایران ۳ برابر میانگین جهانی است. ایسنا؛ رئیس سازمان سوادآموزی:  درصد باسوادی کل کشور در سال ۹۵ به حدود ۸۸ درصد و اختلاف بین باسوادی زنان و مردان به کمتر از ۶,۵ درصد رسیده است.  در طول سال‌های ۹۱ تا ۹۵، نرخ باسوادی ۲,۸۵ درصد رشد ... ادامه مطلب