تفاوت نیروی انسانی در نظام آموزشی ما با سایر کشورها

مهارت و انگیزه؛ تفاوت نیروی انسانی در نظام آموزشی ما با سایر کشورها  وزیر آموزش و پرورش: یکی از بزرگترین سرمایه‌هایی که تا کنون از آن غافل بودیم و هنوز غافل هستیم «نیروی انسانی» است .   هر کدام از معلمان ما می‌توانند منشاء تحولات بزرگ در جامعه باشند؛ متاسفانه ... ادامه مطلب