بیانه و اهداف مدارس ایران من

توسعه آموزشی، سنگ بنای توسعه اقتصادی و عمومی کشور

ایران من ادای دین ما در جهت برآوردن وظیفه اخلاقی و مسئولیت اجتماعی به کودکان مناطقی است که به واسطه زندگی در نقاط دور از مرکز، دور افتاده نامیده، به حاشیه رانده شده اند و مورد بی مهری و محرومیت قرار گرفتند تا یاد بگیریند و بگیریم که همه خاک این وطن با ارزش است و آنچه این خاک را بارور می کند اراده، دانش و کوشش جمعی است.

 • ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی
 • مشارکت و بهره گیری از کمک های فعالین بخش خصوصی در جهت توسعه‌ی فضاهای آموزشی و مدارس
 • کمک به بازسازی، نوسازی، تجهیز و نگهداری مدارس
 • پرورش فکری، توسعه فرهنگی و آموزشی کودکان و نوجوانان ایران من
 • کمک به ایجاد و تجهیز فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی اعم از کتابخانه، فرهنگسرا
 • ایجاد زمینه و شرایط لازم برای کشف استعدادها، خلاقیت ها و ابتکار
8+سالها فعالیت تاریخ
110+مدرسه
10استان تحت پوشش
50+داوطلب

ایران من تنها به مدرسه سازی ختم نمی شود

ما بر آنیم تا:

 • الگوی جدید و بومی در ساخت مدرسه را ارائه دهیم.
 • معلمین و دانش آموزان در مسیر توانمندسازی یاری کنیم.
 • ارتباط بین سمن ها و انجمن های مدرسه ساز را از طریق شبکه سازی گسترش دهیم.
 • طرح احیای مدارس کپری را اجرا کنیم.
 • کمپین هایی را در راستای عدالت آموزشی پیاده سازی و اجرا کنیم.
 • مدارس چندکاربری را به عنوان کانون توسعه شهر و روستا اجرا کنیم.
 • طرح آموزش از راه دور برای دانش آموزان بازمانده از تحصیل را اجرایی کنیم.

عضو خبرنامه ما شوید و زود مطلع شوید

حامیان ما

حامیان مادی و معنوی موسسه خیریه