می 20, 2018

روز جهانی معلم مبارک!

روز جهانی معلم مبارک! شعار روز جهانی معلم امسال: توانمندسازی معلمان و آزادی در کلاس درس یونسکو در سال ۲۰۱۷ به دنبال آگاهی‌رسانی درباره موانع پیش‌روی […]