روز جهانی زبان مادری

روز جهانی زبان مادری برابر با 21 فوریه ( 2 اسفند) گرامی باد. در روز جهانی زبان مادری بر اهمیت حفظ تمام زبان‌های مادری که در سرتاسر جهان صحبت می‌شوند، تاکید می‌شود. زبان نخست یا زبان مادری به نخستین زبان یا زبان‌هایی گفته می‌شود که کودک سخن گفتن به آن ... ادامه مطلب