می 14, 2018

استیون هاوکینگ در گذشت…

بزرگ‌ترین دشمن دانش، جهل نیست بلکه توهم دانایی است. ▪️ استیون ویلیام هاوکینگ، نابغه فیزیک‌دان و کیهان‌شناس درگذشت.