اکتبر 7, 2017

حیاطی برای حیات‌بخشیدن به مدرسه

گزارش شماره۲۷ «تخته سفید» به معرفی کمپین حیات می‌پردازد. طرحی برای «کاهش خشونت» در مدارس مناطق دور افتاده متن کامل گزارش goo.gl/trGtoA