اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۷

کپر خانه کودک در روستای زلزله دیده بلوان به بهره‌برداری رسید.

کپر خانه کودک در روستای زلزله دیده بلوان به بهره‌برداری رسید. حوادثی چون زلزله در هر بستر مکانی آسیب ها و مسائل اجتماعی و انسانی متفاوتی […]