شبی برای ایران من

در تاریخ 4 خرداد ماه ، گردهمایی با حضور برگزیده ای از کارآفرینان با عنوان “شبی برای ایران من ” در جهت حمایت مالی از پویش مدرسه سازی ایران من برگزار شد. گردهمایی با عنوان “شبی برای ایران من” در تاریخ 4 خرداد ماه سال جاری، در محل اتاق بازرگانی ایران ... ادامه مطلب