روز جهانی معلم

5 اکتبر؛ روز جهانی معلم گرامی باد. شعار روز جهانی معلم امسال: معلمان جوان؛ آینده حرفه‌ای یونسکو در سال 2019 به دنبال تاکید بر اهمیت نقش معلمان جوان در آینده این حرفه و تاثیر آنان بر روند آموزش‌های با کیفیت است. ... ادامه مطلب