آیا حذف تنوع مدارس بر مدار #عدالت_آموزشی‌ است؟

طرح حذف #تنوع_مدارس طی دو هفته اخیر با مطرح شدن از طرف نمایندگان مجلس، واکنش موافقان و مخالفان بسیاری را همراه داشته است. طی این طرح دولت، مکلف شده است که حداکثر تا پایان سال تحصیلی جاری کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت خود را منحصرا به دو صورت #دولتی و ... ادامه مطلب