روز بین المللی همبستگی بشر

۲۰ دسامبر (۲۹ آذر ماه) در تقویم مناسبت‌های جهانی به عنوان روز بین‌المللی همبستگی بشر تعیین شده و به همین جهت در عرصه جهانی، بسیاری از فعالان حقوق بشر و یا فعالان صلح و به طور خاص پژوهشگران حقوق همبستگی، این مناسبت را گرامی می دارند. روز جهانی همبستگی بشر ... ادامه مطلب