فراخوان کمپین زنگ تابستان

* هدف زنگ تابستان چیست؟ در سالی که گذشت کرونا همه را شگفت زده کرد. شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی بین مناطق مختلف کشور همیشه وجود داشته است اما کرونا این شکاف‌ها را چندین برابر کرد. کرونا با تعطیل کردن مدارس، فرآیند آموزش را نیمه کاره گذاشت. در این شرایط، بعضی ... ادامه مطلب