برگزاری دومین جشنواره معلم خلاق من در کشور

دومین جشنواره معلم خلاق من در اردیبهشت 1400 با مشارکت و هم افزایی انجمن‌های مردم نهاد فعال در حوزه توسعه و عدالت آموزشی کشور برگزار می‌شود. به نقل روابط عمومی پویش ایران من، این جشنواره دومین دوره‌ی خود را همزمان با روز و هفته معلم با هدف پاسداشت زحمات و ... ادامه مطلب