تجهیز و راه اندازی کتابخانه مدرسه شماره 112 ایران من

یکی از چالش‌های مهمی که برای ساماندهی و بهبود آموزش در ایران وجود دارد، تجهیزات ناکافی مدارس است. برخی از مدارس در مناطق مختلف کشور با مشکلاتی همچون عدم تجهیزات کافی و کمبود منابع آموزشی روبرو هستند. با این حال، برخی افراد با دیدگاهی پیشرو و خلاق، به سراغ مقابله ... ادامه مطلب