روز جهانی زنان روستایی

 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی گرامی باد.  زنان روستایی یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می دهند. در کشورهای در حال توسعه، زنان روستایی تقریبا 43 درصد از نیروی کار کشاورزی را تشکیل می‌دهند و بیشتر مواد غذائی را تولید می‌کنند . مسئولیت اصلی امنیت غذایی بر عهده زنان ... ادامه مطلب