پسربچه چینی با موهای یخ‌زده در جلسه امتحان

پسربچه چینی با موهای یخ‌زده سر جلسه امتحان حاضر شد به گزارش ایسنا، ونگ فومن، پسر هشت ساله چینی پس از طی مسیر ۴.۵ کیلومتری در دمای منفی ۹ درجه سانتیگراد خود را در حالی برای شرکت در امتحانات به مدرسه رساند که مو و ابرهایش قندیل بسته بودند. این ... ادامه مطلب