روز جهانی مبارزه با فقر

17 اکتبر روز جهانی مبارزه با فقر شعار سال 2018: “با همراهی افرادی که نادیده گرفته شده‌اند، جهانی بسازیم که بیشترین احترام را برای حقوق بشر و کرامت انسانی قائل است ” شعار امسال با این هدف انتخاب شده است که حقوق اساسی افراد کم‌درآمد و فقیر به آسانی و ... ادامه مطلب

بحران آموزش جهانی در سال 2017

بحران آموزش جهانی در سال 2017 گزارش توسعه جهانی 2018 نشان داد کیفیت و کمیت آموزش در کشورهای مختلف دنیا به‌شدت متنوع است. در فقیرترین کشورهای دنیا، به ازای هر پنج کودک محصل ابتدایی، کمتر از یک نفر در ریاضی و خواندن مهارت دارند. صدها میلیون کودک در سراسر جهان ... ادامه مطلب