مدارس‌ بدیع و خلاق در جهان، مدرسه امید

مدرسه امید شاید امروز هر محله‌ای از شهر چند مدرسه داشته باشد و سر هر کوچه و خیابانی صدای بازی بچه‌ها بلند باشد، با وجود این هنوز هم حق برخورداری از تحصیل در سطح جهان یک ضرورت نیست، امتیاز است. در کنیا کودکان وقتی به پایه هشتم می‌رسند، آزادند که ... ادامه مطلب