توسعه فرهنگی؛ رسالت پویش ایران من

دکتر پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در سخنرانی خود در جمع فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور در نشست «شبی برای ایران من» به تشریح اهمیت و رسالت پویش ایران من برای رسیدن به توسعه پایدار همه جانبه پرداخت وی پویش ایران من را یک حرکت و اعلام حضور ... ادامه مطلب