اهمیت آموزش های فوق برنامه در مناطق کمتر توسعه یافته ایران

مقدمه: آموزش فوق برنامه به عنوان یکی از مهمترین و حیاتی ترین بخش های زندگی در جوامع امروزی شناخته شده است. این نوع آموزش، قابلیت ارتقای دانش و مهارت های افراد را فراهم می کند و به آنها امکان می دهد تا با اطلاعات و تکنولوژی های جدیدتر آشنا شوند. ... ادامه مطلب