زبان انگلیسی؛ بله یا خیر؟

بعد از ده روز از مطرح شدن طرح یک فوریتی برون سپاري آموزش #زبان_خارجي بحث‌ها و چالش ها بر سر این موضوع ادامه دارد و موافقین و مخالفین زیادی به اظهار نظر در این خصوص پرداخته اند. طرح «رفع انحصار از آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور» با ... ادامه مطلب